EN

מחירון

Museit נותנת כלי טכנולוגי מתקדם עבור מוזיקאים מכל הסוגים.
האפליקציה מאפשרת לכם להיות מחוברים לתעשיית המוזיקה ולקדם את עצמכם בצורה היעילה ביותר.
בשימוש חינמי באפליקציה תוכלו להקים להקה, להזמין חדרים, למצוא מוזיקאים, מורים ועוד, אך אם תרצו לקדם את עצמכם, הלהקות שלכם או את העסק שלכם, בתמורה לתשלום סימלי יפתח בפניכם עולם של אפשרויות.

חבילות
אם הינך מוזיקאי/ת, פתרונך כאן
אם הינך אולפן/חדר חזרות, פתרונך כאן
מוזיקאי
מורה למוזיקה
מפיק
מארגן
אולפן הקלטות
חדר חזרות
חדר במה
כיתת לימוד
Freemium
0$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים, מוצרים ושירותים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקה אחת
יצירת להקה אחת
צירוף מוזיקאים ללהקה שלך
סשנים
סשן אחד בחודש
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
9$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילה חינמית
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרי חזרות
עבודה עם להקות
הצטרפות לעד חמש להקות
הקמת עד חמש להקות
סשנים
עד 10 סשנים בחודש
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
27$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי במקומות יעודיים
ניהול כספים
פיטצ'רים נוספים
דירוג מוזיקאים
ניהול יומן אישי
חיבור ליומן GOOGLE
הדפסת חשבוניות
ניהול יומן סשנים
תמיכה 24/7
עד עשר להקות
הצג את כל הפיצ'רים
Freemium
0$
חינם
הרשמה
החבילה כוללת:
חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקה קיימת
יצירת להקה אחת
צירוף מוזיקאים ללהקה שלך
עבודה עם תלמידים
תלמיד אחד
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
9$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילה חינמית +
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרי חזרות
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקות קיימות
יצירת עד חמש להקות
צירוף מוזיקאים ללהקות שלך
עבודה עם תלמידים
עד 10 תלמידים
יצירה של קבוצות תלמידים
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
27$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic +
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי בעמודים יועדיים
ניהול כספים
ניהול יומן
פיצ'רים נוספים
דירוג תלמידים
חיבור ליומן GOOGLE
ניהול יומן אישי
הדפסת חשבוניות
דירוג מוזיקאים
עד שלושים תלמידים
ניהול יומן תלמידים
תמיכה 24/7
עד עשר להקות
הצג את כל הפיצ'רים
Freemium
0$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים, מוצרים ושירותים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקה אחת
הקמת להקה אחת
צירוף מוזיקאים ללהקה שלך
הפקה מוזיקאלית
להקה אחת בחודש
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
9$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילה חינמית
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרי חזרות
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקות קיימות
הקמת עד חמש להקות
צירוף מוזיקאים ללהקות שלך
הפקה מוזיקלית
עד 10 הפקות בחודש
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
27$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי בעמודים יעודיים
ניהול כספים
ניהול יומן
פיטצ'רים נוספים
דירוג לקוחות
חיבור ליומן GOOGLE
ניהול יומן אישי
הדפסת חשבוניות
עד שלושים הפקות בחודש
תמיכה 24/7
עד עשר להקות
הצג את כל הפיצ'רים
Freemium
0$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקה קיימת
הקמת להקה אחת
צירוף מוזיקאים ללהקה שלך
ניהול להקות
ניהול להקה אחת
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
9$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילה חינמית
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרים
עבודה עם להקות
הצטרפות לעד חמש להקות
הקמת עד חמש להקות
ניהול להקות
ניהול עד חמש להקות
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
27$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי במקומות יעודיים
ניהול כספים
פיטצ'רים נוספים
דירוג לקוחות
חיבור ליומן GOOGLE
ניהול יומן אישי
הדפסת חשבוניות
ניהול יומן להקות
תמיכה 24/7
עד עשר להקות
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
18$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
אולפן הקלטות
הצגת שירותים ומוצרים
חדר אחד
פרסום בעמודים יעודיים
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
הצג את כל הפיצ'רים
Advanced
36$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
עבודה עם להקות
דירוג להקות מוזיקאים
אולפן הקלטות
עד שלושה חדרים
סטטיסטיקה ואבחון
ניהול כספים
ניהול יומן אישי
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
54$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Advanced
פיטצ'רים
תמיכה 24/7
חיבור ליומן GOOGLE
אולפן הקלטות
עד חמישה חדרים
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
18$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
חדר חזרות
חדר אחד
פרסום בעמודים יעודיים
הצגת שירותים ומוצרים
הצג את כל הפיצ'רים
Advanced
36$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
עבודה עם להקות
דירוג להקות ומוזיקאים
סטטיסטיקה ואבחון
ניהול כספים
ניהול יומן אישי
חדר חזרות
עד שלושה חדרים
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
54$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Advanced
פיטצ'רים
תמיכה 24/7
חיבור ליומן GOOGLE
חדר חזרות
עד חמישה חדרים
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
18$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
אולם הופעות
הצגת שירותים ומוצרים
פרסום בעמודים יעודיים
אולם אחד
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
הצג את כל הפיצ'רים
Advanced
36$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
עבודה עם להקות
דירוג להקות מוזיקאים
אולם הופעות
עד שלושה אולמות
סטטיסטיקה ואבחון
ניהול כספים
ניהול יומן אישי
הצג את כל הפיצ'רים
Professional
54$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Advanced
פיטצ'רים
תמיכה 24/7
חיבור ליומן GOOGLE
אולם הופעות
עד חמישה אולמות
הצג את כל הפיצ'רים
Basic
18$
חודשי
הרשמה
החבילה כוללת
חדר לימוד
חדר אחד
הצגת שירותים ומוצרים
פרסום בעמודים יעודיים
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
הצג את כל הפיצ'רים
Advanced
36$$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Basic
סטטיסטיקה ואבחון
ניהול כספים
ניהול יומן אישי
חדר לימוד
עד שלושה חדרים
עבודה עם מוזיקאים
דירוג להקות מוזיקאים
הצג את כל הפיצ'רים
professional
54$
חודשי
הרשמה
כל מה שבחבילת Advanced
פיטצ'רים
תמיכה 24/7
חיבור ליומן GOOGLE
חדר לימוד
עד חמישה חדרים
הצג את כל הפיצ'רים

Pro Bundle

הבאנדל מאפשר לכם להשתמש באפליקציית Museit בכמה תחומים במקביל. תוכלו לבחור שניים מתוך: נגנ.ית סשן, מורה, אמרגנ.ית, מפיק.ה
למוזיקאים 36$ לחודש להרשמה

חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקות קיימות
עד עשר להקות
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי בעמודים יועדיים
ניהול כספים
ניהול יומן
לקוחות
יצירת קבוצות של לקוחות
עד 30 לקוחות
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרים
פיצ'רים נוספים
דירוג
חיבור ליומן GOOGLE
ניהול יומן אישי
הדפסת חשבוניות
תמיכה 24/7

Museit Umlimited

באנדל Museit Umlimited מאפשר לכם לעבוד כמורים, נגני סשן, מפיקים ואמרגנים במקביל ולהשתמש בכל הפיטצ'רים של האפליקציה
למוזיקאים 45$ להרשמה

חיפוש
מציאת מוזיקאים ולהקות
הזמנת חדרים
עבודה עם להקות
הצטרפות ללהקות קיימות ללא הגבלה
חברות בכמות להקות לא מוגבלת
סטטיסטיקה ואבחון
פרסום עצמי בעמודים יועדיים
ניהול כספים
ניהול יומן
לקוחות
יצירת קבוצות של לקוחות
כמות לקוחות לא מוגבלת
ניהול חשבון
הצגת היסטוריה
ניהול יומן
יומן חדרים
פיצ'רים נוספים
דירוג
חיבור ליומן GOOGLE
ניהול יומן אישי
הדפסת חשבוניות
תמיכה 24/7

תתחילו לחפש!

Museit איתכם בכל שלבי היצירה המוזיקלית כדי שיהיה לכם הכי קל ונוח לתאם חזרות או הקלטות, למצוא נגנים או שיתופי פעולה ולצאת להופיע בשביל שתתמקדו ביצירה. הירשמו והתחילו לנגן!

    להורדה